Waarom software laten schrijven door Switact? Een lastige vraag met een nog lastiger antwoord. Deze vraag wil ik in drie delen opsplitsen.

Wat is software?
Software, of ook wel programmatuur, is datgene dat handelingen door de computer laat uitvoeren. Dit kan een macro of een sjabloon in Word zijn, maar ook een programma zoals Acrobat Reader of bijvoorbeeld uw virus scanner.

Waarom software ontwikkelen?
Veel zaken kunt u ook met de hand uitvoeren. Dit heeft veel voordelen. U bent namelijk veel slimmer en flexibeler dan welk programma dan ook, ukunt dus inspelen op andere situaties.
Maar zaken door de computer laten doen heeft ook zijn voordelen. Een goed geschreven programma zal handelingen steeds op dezelfde manier doen. Een goed sjabloon in Word kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat uw correspondentie er steeds herkenbaar uit ziet.
Ook kan het voorkomen dat bepaalde handelingen saai zijn of gewoon te veel werk.

Voorbeeld: Ik had laatst een electronische leeromgeving bij een school. Deze genereerde een export van 10.000 regels lang met cijfers van leerlingen. Slechts een bepaalde selectie van deze cijfers moest in een andere opmaak weer in het cijfer-administratie pakket worden ingevoerd.

Een dergelijke taak vraagt om een programma.

Waarom door Switact?
Ik probeer eerst de wens van de klant duidelijk te krijgen. Dit is een traject van gesprekken en offertes. Soms is meteen duidelijk dat ontwikkeling niet meer dan enkele uren in beslag zal nemen en werk ik op uur basis. Dit uiteraard in overleg. Als de gewenste werking van het programma duidelijk is maak ik een keuze uit een keur van programmeertalen die ik beheers. Ik onwikkel o.a. op basis van 'Microsoft Office', 'Delphi', 'Kix' maar ik ben ook bedreven in het intussen wat oudere 'Clipper' (een dBase taal).
Maar behalve nieuwe programma's kan het ook voorkomen dat u een programma gebruikt dat door een, intussen voormalig, medewerker of een bedrijf is gemaakt waarmee de relatie om wat voor reden dan ook verbroken is. Ook dan is de kans groot dat ik u kan helpen.

Enkele voorbeelden

SAM: Simple Account Manager
Bij een school hebben leerlingen steeds vaker een eigen inlog account. Problemen die veel voorkwamen waren het kwijt raken wachtwoorden, maar ook de wens het account te (de-)blokkeren op basis van waargenomen misbruik van de computers. Voorheen moest de dagelijks beheerder van de computerruimte zo'n verzoek steeds naar de ICT dienst sturen. De reden hiervoor was dat de software waarmee deze handelingen konden worden verricht te complex was voor een leek. Met SAM heeft deze beheerder een interface waarmee precies die handelingen mogelijk zijn die hij/zij dagelijks graag zelf zou uitvoeren. De handelingen zijn sneller effectief en het ICT team wordt zo ontlast.

Robot_jpg
Een systeem levert steeds drie foto's in .JPG formaat in een bepaalde map: foto1234_001.jpg, foto1234_002.jpg en foto1234_003.jpg. De eerste twee foto's zijn goed, maar de derde moet worden vergroot. Ik heb hiervoor een service (een programma dat op de achtergrond zijn werk doet) geschreven dat op een instelbaar interval kijkt of er nieuwe foto's zijn. Zo ja dan worden deze naar een andere map verplaatst waarbij de derde foto wordt vergroot.

Dit zijn slechts twee voorbeelden van alle programma's die ik heb gemaakt.