Van harte welkom op de site van Switact.
Switact is een bedrijf dat zich bezig houdt met o.a. softwareontwikkeling (primair in Delphi), systeembeheer
(voorheen vooral op Novell Netware gebaseerde netwerken, nu zeker ook windows 200x) en algemene advisering m.b.t. ICT en ICT gerelateerde vraagstukken.